söndag 25 november 2012

Frågor som frågor?

Lektionsmål: Ni ska få lära er att det finns olika sorters frågor man kan ställa till texter som har olika kvaliteter. Ni ska få lära er hur man formulerar frågor som kräver att man "läser mellan raderna" och ger längre svar.

Språkmål: Ni ska lära er hur man formulerar frågor med olika kvaliteter med hjälp av frågepronomina vem, vad, när, var, hur och varför.


Frågor som frågor?

1. Frågor som inleds med pronomina när? var? vad? vem? ger ofta svar på så kallade "detaljfrågor" som hittas ganska enkelt i texten och ger korta svar.

Ex

Vems föräldrar skulle skiljas? - Det var


2. Frågor som inleds med varför ger lite längre svar och kräver att man måste fundera lite på flera saker som har hänt i texten. Man måste läsa mellan raderna, dvs det står inte i texten men man kan med hjälp av ledtrådar fatta vad som hänt:

Ex på läsa mellan raderna

Varför tror ni Marcus pappa grät? - Jag tror att han grät, för att


3. Frågor som kräver att man förutspår och som kräver att man motiverar sitt svar:

Ex på förutsägelse

Vad tror ni händer med Lendita? Jag tror att Lendita kommer att ...................., eftersom hon .................


Försök nu i grupperna ställa frågor till nästa kapitel där ni blandar de olika typerna av frågor.

Lycka till :)torsdag 15 november 2012

Läsgrupper

Lektionsmål: läsa högt för varandra samt tillsammans träna på lässtrategierna att reda ut, ställa frågor och sammanfatta.

Språkmål: Hjälpas åt att förklara svåra ord och sammanhang i boken. Tillsammans formulera frågor och en sammanfattning på ett skriftspråk.Idag ska ni läsa i Prinsessan och mördaren

Ni delas in i fem olika högläsningsgrupper där ni turas om att höga läsa för varandra.  Sedan hjälps ni åt att reda ut svåra ord eller saker ni inte förstår. När ni läst ett kapitel sammanfattar det ni läst. 


Ni ska sedan formulera två frågor var i gruppen som ni lägger upp på under inlägget som en kommentar. En annan grupp får besvara den sedan. Ni ska skriva lägga upp er sammanfattning i respektive grupp som ett inlägg på bloggen.


Lycka till :)tisdag 13 november 2012

Berättelsens uppbyggnad - en undersökning

Lektionsmål: Du ska förstå och bli förtrogen med berättelsens syfte samt hur en berättelse är uppbyggd och kunna redogöra för de olika stegen i en berättande text

Språkmål: Kunna ge förslag på var i berättelsen de olika stegen finns samt diskutera och redogöra för olika förslag.


Berättelsens syfte:

  • roa och underhålla
  • Lära ut samhällets värderingar och normer Berättelsens uppbyggnad:

Rubrik: väcker läsarens intresse

Orientering: Ger bakgrund och talar om vem berättelsen ska handla om, när berättelsen utspelas, var berättelsen utspelas, hur huvudpersonen känner sig och vad han har på sig, hur vädret är.

Komplikation: Då huvudpersonen dras in i ett problem eller konflikt.

Stegring: Problemet eller konflikten förvärras

Evaluering: huvudpersonen reagerar eller reflekterar över det som händer

Lösning: Problemet eller konflikten löses


Nu ska vi tillsammans undersöka det första kapitlet i Prinsessan och mördaren och hitta de olika stegen i texten.


Finns det någon lösning i texten? Är det inte så att ni skrev lösningar själva när ni skulle förutspå handlingen? Jadå! Gå tillbaka och läs varandras lösningar igen.

onsdag 7 november 2012

Lektion: direkt och indirekt tal

Lektionsmål: Lära sig vad direkt tal och indirekt tal är samt att kunna använda och formulera direkt och indirekt tal i de genrer det passar.

Språkmål: kunna diskutera skillnaden mellan indirekt och direkt tal samt i skrift kunna använda indirekt och direkt tal.


I reportage och skönlitteratur:                                                           I nyhetartiklar

Direkt tal:
                                                                                                           Indirekt tal:
– Jag har fortfarande hopp om att hitta honom vid liv.                  Dottern hävdar att fadern nog är
Han är nog trött och medtagen men jag tror att han                     trött och medtagen.
lever, säger Nishan.

-Jag var tillbaks från en kväll, jag satte mig
 på busshållplatsen och väntade på bussen.
Det kom 3 unga män bakom mig och drog mig,
 började sparka, boxa och slå mig så jag
försökte få loss mig fast det gick inte de höll fast mig


-Vi har larmat ut stölden till alla patruller,
säger Olle Olsson på Skånepolisen.Bra verb att använda i stället för säger:

hävdar
uppger
menar

söndag 21 oktober 2012

Att skriva i Google docs

1. Om du inte har ett Google-konto eller en Gmail-adress. Skapa dig en sådan. Gå in på gmail.com och registrera dig.

Meningen är att ni ska skriva era texter i Google docs i responspar, dvs att du delar ditt doument med mig och en kompis i klassen. Detta för att vi ska kunna följa ditt skrivarbete och kunna ge respons.

2. Titta sedan på filmen om att skriva i Google docs.tisdag 2 oktober 2012

Nyhetsartikeln - Praktisk övning i genre, syfte och språkliga dragLektionsmål: Genom praktiska övningar visa att du förstår genren nyhetsartikel och utifrån syfte, uppbyggnad och språkliga drag, genom att ...

Språkmål:  i de praktiska övningarna kunna analysera och diskutera muntligt och skriftligt nyhetsartikelns syfte, uppbyggnad och språkliga drag.


Titta först på filmen


Arbeta två och två


1. Läs sedan nyhetsartikeln från Sydsvenskan högt för varandra. Gör sedan uppgifterna på texten från Sydsvenskan. Klicka på länken nedan.

Nyhetsartikel


3 a. Besvara tillsammans de journalistiska frågorna i texten (vem?, vad?, var?, när?, hur?, varför?)

   b. I vilken ordning kommer frågorna i texten? Vad kan vara viktigast att berätta först?


4. Vad betyder följande ord i texten? Diskutera och sök orden i ordlistan.

sprängdåd

attentat

krogen

monterat

ett samband

slump

kort varsel

skäligen misstänkt

sprängmedel

utredning

kan ha skett

rubricerat

skadegörelse

vittnesiakttagelser

iaktakttagelse

påskynda processen

begår

våldshandlingar

ser inge koppling

får stöd
5. Översätt följande meningar till vardagsspråk

 Skriftspråk: Efter attentatet mot krogen har polisen monterat upp övervakningskamror.

Vardagsspråk: 


Skriftspråk: Fortfarande finns ingen skäligen misstänkt

Vardagsspråk:Skriftspråk: Spanningsledare Paul Nilsson tror att det finns ett samband mellan sprängdådet och mordet

Vardagsspråk:6. Översätt följande meningar till skriftspråk (hämta hjälp från artikeln)

Vardagsspråk: Det som polisen tror är att någon förstört kan kanske ha varit en liten bomb

Skriftspråk:


Vardagsspråk: Personer som gör sådana våldsamma saker och spränger saker mot våra restaurang ska inte vara ute i samhället.

skriftspråk:


Vardagsspråk: Jag vill ge polisen pengar så att de löser brottet fortare.

Skriftspråk:


Lycka till

torsdag 27 september 2012

Genre: Skriftspråk - vardagsspråk, distans - närhet. Lektion 6

Lektionsmål: Förstå skillnaderna mellan genrerna nyhetsartikel och roman utifrån syfte, uppbyggnad och språkliga drag, genom att ...

Språkmål: Jämföra, analysera och diskutera muntligt och skriftligt skillnaderna i syfte, uppbyggnad och språkliga drag mellan genrerna.        

Genre:  Nyhetsartikel                                             Genre: Skönlitteratur (roman)
Syfte: Informera                                                      Syfte: underhålla
Uppbyggnad: Besvarar de journalistiska             Uppbyggnad: Presentation av personer
frågorna:
När? var? hur? var? vem? Varför?                        och ett problem/ en  konflikt/ett brott
Berättarperspektiv: Distans, i tredje hand,         Berättarperspektiv: Vi är med
läsare och författare är utanför händelsen            i hela berättelsen. Vi hör tankar. Vi
                                                                                  upplever händelsen med offret.
Språk: Sakligt                                                         språk: målande 
Inga namn på inblandade (ynglingen)                  Namn på inblandade (Fredrik)
Många detaljer                                                       Inga detaljer
Övning 1 i grupper om 2-3: Skriv meningarna nedan med ett vardagsspråk.

Skriftspråk:  ''Yngling funnen medvetslös i sopcontainer''
Vardagsspråk:

Skriftspråk: ''Hans vänner uppger att de trodde han begett sig hem"
Vardagsspråk:

Vardagsspråk: Rolf säger att killen hade en pistol
Skriftspråk:

Vardagsspråk: Hans polare ville inte säga något när polisen snackade med dem.
Skriftspråk:

Övning 2 (helklass)
Så här står det i romanen:
I nyhetsartikeln står det:
"Strax efter midnatt lämnade han festen av okänd anledning"

Varför formuleras samma händelse så olika ?